Rok szkolny 2014/2015

18.06.2015 W Zespole Szkół RCKU w Czernichowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród przewodniczącego Rady Powiatu „Talent Powiatu”. Z naszego Liceum nominowani do nagrody byli: Wojciech Różowski z klasy I b oraz Michał Basa z klasy  II b. Spośród 5 kategorii obaj Nasi uczniowie zostali laureatami w dwóch kategoriach tj: Wojciech Różowski za osiągnięcia w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej – jako laureat I miejsca w Konkursie młodych naukowców E(x)ploryoraz Złoty medalista w kategorii programowanie na Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Informatrix 2015 World Final”.

26 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14. Słoneczna, prawdziwie wakacyjna pogoda pozwoliła, aby to ostatnie w mijającym roku spotkanie zaproszonych gości, grona pedagogicznego i uczniów odbyło się na dziedzińcu przed budynkiem szkolnym.

 12 uczniów i 10 nauczycieli z Turcji,Włoch i Danii gościło w naszym liceum podczas ostatniego spotkania Projektu Partnerskiego Comenius, w którym nasza szkoła bierze udział od 2013 roku.

Podczas spotkania uczniowie pracując w międzynarodowych grupach przygotowali prezentacje związane z tematyką projektu i dotyczące:

3 czerwca 2015 r. w Kinie Kijów odbyła się Gala Malopolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych Sapere Auso. Uczeń naszego liceum Wojciech Rózowski odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy certyfikat stypendysty przyznany dla ucznia za szczególne osiągnięcia edukacyjne. Wojtkowi w tym szczególnym dniu towarzyszyli i składali gratulacje m.in. rodzice, dyrekcja szkoły i wicestarosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka. Wojtek nadal pomnaża swoje osiągnięcia edukacyjne i już wkrótce czekają go kolejne wyróżnienia i gratulacje.

9 maja 2015 roku po raz kolejny w naszym liceum miała miejsce Sesja Ekologiczna. W tym roku była ona poświęcona tematyce światła, gdyż rok 2015 został ustanowiony Międzynarodowym Rokiem Światła i Technoligii wykorzystujących światło.

   Na początku czerwca klasy pierwsze i drugie naszego liceum wybrały się na wystawę do Pałacu Vauxhall. W galerii prezentowane były litografie dwudziestowiecznego malarza Marca Chagalla.     Ten wybitny artysta urodził się w carskiej Rosji, w rodzinie chasydzkich Żydów.Jego ulubioną techniką graficzną była litografia- odmiana druku płaskiego. Przez wiele lat związany był z francuską szkołą École de Paris.

W środę 10 czerwca 2015 odbył się na boisku „Orlik” w Krzeszowicach II Dwubój Piłkarsko-Golfowy o Puchar Jerzego Dudka. Organizatorem imprezy był UKS Fairway działający przy Liceum w Krzeszowicach. W zawodach uczestniczyły reprezentacje czterech Gimnazjów Gminy Krzeszowice. Turniej piłkarski wygrali i zdobyli Puchar uczniowie z Gimnazjum w Woli Filipowskiej /dwa zwycięstwa i jeden remis/, drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Gimnazjum w Krzeszowicach /dwa remisy i jedno zwycięstwo/ a trzecie miejsce Gimnazjum w Zalasiu.

W Ogólnopolskim Konkursie "Przeciągi literackie" powiało świeżością - nasz klasowy kolega, Michał Kołpanowicz zajął 2 miejsce za utwór "Piosenka o świadomym wyborze". Ten nieprzeciętny tekst liryczny jest jego niepodważalnym debiutem i wysokim osiągnięciem naszego liceum. Jak widać, kształcenie ma wymiar nie tylko merytoryczny, ale też rozwija wolny umysł i talenty. Gdy na lekcji języka polskiego zaprezentowano nam "Piosenkę o świadomym wyborze", byliśmy pod wielkim wrażeniem, dlatego chcielibyśmy podzielić się tymi emocjami razem z wami. Oto ona:
 

Na ten dzień czekaliśmy długo, ponieważ rok ten jest dla nas szczególny! W lutym 2015 roku minęło siedemdziesiąt lat, od kiedy to wspaniały pedagog, prof. Wincenty Danek, powołał do życia Prywatne Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne, któremu w 1946 r. Ministerstwo Oświaty nadało prawa szkoły państwowej. Taki był początek Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. 23 maja 2015 r. zaprosiliśmy na wspólne święto wszystkich, którzy są i byli związani z tą szkołą.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2015r.

Strony