Obowiązek informacyjny

Dopełniając obowiązku informacyjnego Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach  informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;