Zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z języka hiszpańskiego, realizowanych  w ramach grantu. Cotygodniowe spotkania prowadzi native speaker Pan Edwin Vega Aquino.

Jest to doskonała okazja, aby pogłębić znajomość języka hiszpańskiego i rozwinąć umiejętność samodzielnej pracy. Uczniowie współdziałają w grupie, stosują strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie znają  lub nie pamiętają danego wyrazu. Uczniowie mają możliwość oswojenia się z „żywym językiem” i poznania wielu ciekawostek kulturowych.

adresat: