Erasmus +

Program „ERASMUS+” to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.  Zakłada zwiększenie intensywności i zakresu europejskiej współpracy między szkołami.  Program ma także wywrzeć pozytywny i trwały wpływ na praktyki w obszarach kształcenia.

 „ERASMUS +”  jest realizowany od 2014 r., zakończy się w 2020 r.

Jego międzynarodowy wymiar służy wspieraniu zewnętrznych działań Unii, w tym jej celów rozwojowych poprzez współpracę Unii z państwami partnerskimi.