matematyka

Jeżeli masz jeszcze wątpliwości co do przebiegu egzaminu maturalnego, to zapraszam na spotkanie z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wydarzenie jest zorganizowane przez Fundację na rzecz Praw Ucznia w dniu 29.04.2021 o godzinie 18 na funpagu Fundacji na rzecz Praw ucznia.

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 30  kwietnia proszę o przyniesienie do szkoły podpisanych kalkulatorów prostych.

Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” 29.04.2021 - godzina 19:00 - 19:50

Serdecznie zapraszamy uczniów naszego Liceum do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „TopMaths”!

Matematycy!! Jeżeli chcecie jeszcze potrenować to odsyłam do strony:https://pistacja.tv/30-probne-egzaminy-z-pi-stacja

 

Przypominam!!

W obecnym roku szkonym, z powodu sytuacji epidemiologicznej i zdalnego nauczania, egzamin maturalny będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie podstawą programową. Zmiany w postaci rozporządzenia ogłosił Minister Edukacji Narodowej. Ponieważ nie dla wszystkich są one czytelne, wiec autory strony:

http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/

Przypominamy...

W ramach grantów edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Krakowie w naszej szkole odbywają się trzy typy zajęć dodatkowych z matematyki on-line

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe z matematyki!

Nauczyciele i Starostwo Powiatowe w Krakowie zapraszają wszystkich maturzystów z klasy 3a i 3b do udziału w dodatkowych zajęciach z matematyki. Zajęcia odbywają się w ramach grantów edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Krakowie. Dodatkowe spotkania mają na  celu pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym, to ogrom informacji dotyczących nauczanego przedmiotu, wymagań edukacyjnych, programu itd. Wiedząc, że pamięć ludzka jest ograniczona i nie wszystko może przyswoić, aby uniknąć niejasności i nieporozumień podczas oceniania na matematyce, zamieszczam jeszcze tutaj Przedmiotowy System Oceniania, z którym każdy z Was został zapoznany.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

 

Renata Góralczyk