chemia

10 stycznia uczniowie klasy 1b uczestniczyli w pokazach chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazy te noszą nazwę „Spotkanie  z ciekawą chemią”.

W ramach tego spotkania zostały przedstawione i omówione ciekawe doświadczenia chemiczne oraz zarys historii chemii.

Uczniowie oprócz „standardowych ” doświadczeń chemicznych, które będą omawiać i przeprowadzać na lekcjach chemii w liceum mogli zobaczyć  ciekawe doświadczenia, o osobliwych nazwach np. wulkan chemiczny, znicz olimpijski, ognie Bengalskie, węże faraona.