Plan lekcji obowiązujący od 9 listopada 2020 roku

Uwaga! plan obowiązuje do 5 listopada 2020 r.

Plan lekcji obowiązujący od 19 października 2020 r..    Plan obowiązuje do 2020-11-05 lub do odwołania.
Uwaga! Po odwołaniu powyższego planu wracamy do planu lekcji obowiązującego od 15 września 2020 r..  Zapoznaj się z uwagami do planu.

Hasło dostępne w szkole. (hasło nie zostało zmienione)

Uwaga! W planie lekcji nastąpiła zmiana przydziałów sal.

Wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły,

adresat: