Rok szkolny 2018/2019

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 4 lipca 2019 r. w sali 2 o godz. 10:00.

Osoby, którę osobiśnie nie bedą mogły odebrać świadectwa będą musiały udzielić pisemnnego imiennego upoważnienia osobie trzeciej.

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie odbyła się coroczna uroczysta Gala Talentu Powiatu 2019 podczas której władze powiatu krakowskiego uhonorowali uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

W dziedzinie matematyczno-informatyczno-przyrodniczej tytuł Talent Powiatu otrzymali uczniowie z naszej szkoły Bartosz Gut, Michał Kurdziel, Kacper Kornecki.

Naszym Talentom serdecznie gratulujemy!

19 czerwca  zakończyliśmy Rok Szkolny 2018/2019. Odnieśliśmy wrażenie , że niemal wczoraj był dzień uroczystej inauguracji, a już nadszedł czas na podsumowania i refleksje nad przebiegiem całorocznej pracy. Pani Dyrektor Alicja Milczarek w swoim wystąpieniu podkreśliła wartość zaangażowania we wszelkie działania, pracę, naukę, relacje międzyludzkie. Choć osiągane rezultaty mogą być różne, liczy się uczciwość, autentyczność  i praca na miarę możliwości, chęć rozwoju i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00. O godzinie 8.00 msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Marcina w Krzeszowicach.
Obowiązuje strój galowy.

17 czerwca 2019 roku grupa młodzieży powiatów: krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego przystąpiła do zmagań intelektualnych w ramach II etapu „Konkursu wiedzy o polskim parlamentaryzmie”. Wyzwanie konkursowe z naszego LO podjął dzielnie Tomek Zieliński. Organizatorem konkursu było Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy o polskim parlamentaryzmie -  jak czytamy w opisie konkursu.

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach uczestniczyli w rajdzie „Skarby Powiatu”. Wraz z naszymi dwoma zespołami (klasa II a i II b) w rajdzie brały udział reprezentacje innych szkół powiatu krakowskiego.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy na dziedzińcu zamku w Piaskowej Skale. Szlak rajdu prowadził przez Ojcowski Park Narodowy do miejscowości Skała. Po drodze uczestnicy rozwiązywali zadania dotyczące wiedzy z zakresu flory, fauny i ukształtowania terenu parku narodowego.

      I dlatego, mimo niezbyt sprzyjającej aury, odważni humaniści z klasy Ia udali się na dawno zaplanowaną wycieczkę do Krakowa śladami średniowiecza, renesansu i baroku. Towarzyszyły im równie nieustraszone nauczycielki (także humanistki) p. Danuta Kasperczyk i p. Alicja Mosur.

Prosimy o zwrot książek do biblioteki szkolnej w dniu 13.06.2019 r. w godz. 8-12:30.

!4 maja odwiedziliśmy Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini. Zostaliśmy oprowadzeni po całym kompleksie w którym znajduje się wiele różnych urządzeń takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp. Zostały nam przedstawione schematy działań tych narzędzi służących do pozyskiwania energii w ekologiczny sposób. Technologie umożliwiające wytwarzanie energii z OZE wzajemnie się uzupełniają. Jest to bardzo przyszłościowa dziedzina, gdyż dzięki niej można zapewnić energię cieplną i elektryczną dla domu.

„OZE – to moda czy konieczność” wobec współczesnych problemów ochrony środowiska?.

Strony