ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, wspólnie z Fundacją Przedsiębiorczości, Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz LGD „Perła Jury”, planuje organizację przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Finał Krajowy tej Olimpiady planowany jest
w Warszawie w dniach 25-26 października 2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej
i Efektywności Energetycznej RENEXPO. Informacje dotyczące Olimpiady zostaną przesłane w sierpniu.