Konkurs na logo Powiatu Krakowskiego

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs na projekt logo Powiatu Krakowskiego. Celem konkursu jest wyłonienie znaku, który stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej powiatu i będzie  mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy dostarczyć do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.30.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 lipca 2017 r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.

Uchwała Nr 108/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 maja 2017 r.
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Oświadczenie