Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rywalizacji na szczeblu powiatowym w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Szkołę reprezentował zespół składajacy się z uczniów klasy I b w skladzie: Paulina Nosal, Emilia Glanowska, Małgorzata Brzózka, Gabriela Kołacz, Honorata Kłosowska oraz Kaper Stachańczyk. Na poszczególnych stacjach uczniowie musieli się zmierzyć zarówno z pozoracją zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu człowieka jak też odpowiedzieć na pytania testowe z zakresu wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Nie brakowało emocji, które towarzyszą rywalizacji oraz oczekiwaniu na wyniki końcowe. Ostatecznie zaspół zajął trzecie miejsce, czego serdecznie gratulujemy. Można śmiało powiedzieć, że osiągnięty wynik jest na miarę naszych możliwości, jest też dobrym prognostykiem na kolejne lata, gdyż nie bez znaczenia w tej dziedzinie jest doświadczenie i opanowanie stresu, który towarzyszy poszczególnym wyzwaniom. Licząc na kolejne sukcesy, serdecznie gratulujemy !!!