CIEKAWE MIEJSCA I OBIEKTY NA ULICY ST. CZYCZA

Osadniki, piaskowniki, komora fermentacyjna, magazyn biogazu, kraty schodkowe, reaktory biologiczne, dyspozytornia,  laboratorium to miejsca związane z procesem oczyszczania ścieków …

Wiedzą na temat przebiegu oczyszczania ścieków podzielił się z uczniami IB pan Wojciech Walczowski – kierownik krzeszowickiej oczyszczalni podczas wycieczki, która miała miejsce 9 maja. Wizyta w tej instytucji podyktowana była dwoma powodami. Po pierwsze: nawiązywała do treści podstawy programowej z klasy pierwszej z zakresu biotechnologii a szczególnie, biologicznego oczyszczania ścieków. Z drugiej strony celem tej wycieczki było także przygotowanie się do tegorocznej Sesji Ekologicznej pt: „Z Krzeszówki przez Rudawę do Wisły”, która w bieżącym roku tematyką nawiązywać będzie do uchwalonego przez Sejm RP  „Roku Rzeki Wisły”.

Oczyszczalnia ścieków na ul. St. Czycza wchodzi w skład spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice. sp.z o.o. Na wstępie zwiedzania licealiści usłyszeli kilka ciekawych informacji na temat jakości wód wodociągowych na terenie gminy, gdyż pracownicy WiK sp. z o.o. czuwają nie tylko nad oczyszczaniem ścieków ale także nad jakością wody zasilającej nasze domy. Wody źródlane z kilku ujęć dopływają do domów mieszkańców gminy. Woda w krzeszowickich wodociągach nie jest uzdatniana, można bez obaw spożywać ją prosto z kranu.

Spacer po obiekcie rozpoczęliśmy od zapoznania pierwszego etapu: oczyszczania – mechanicznego przy użyciu krat o prześwicie 3 mm. Na kratach schodkowych zatrzymują się zanieczyszczenia, które nie powinny trafić do sieci kanalizacyjnej bo ich obecność utrudnia pracę przepompowni. Zebrane na kratach śmieci zwane  skratkami trafiają na wysypisko lub do kompostowni.

Następnie zobaczyliśmy znajdujący się obok węzeł przeróbki osadu, gdzie odsączany i prasowany jest nadmiar osadu czynnego powstającego w wyniku przyrostu osadu w reaktorze biologicznym. Część tego osadu trafia do w komory fermentacyjnej w której w warunkach beztlenowych powstaje biogaz (68% metanu). Metan wykorzystywany jest jako źródło energii do ogrzewania budynków socjalnych oczyszczalni. Ciekawostką jest fakt, że oczyszczalnia posiada urządzenia umożliwiające zamianę energii z biogazu na energię eklektyczną, jednakże proces ten wymaga dopracowania, zoptymalizowania. Osad w postaci sprasowanej może być także wykorzystywany do produkcji paliw stałych, brykietów, peletów oraz jako nawóz po odpowiednim przetworzeniu.

Po oczyszczeniu mechanicznym z wykorzystaniem krat, osadników wstępnych, piaskowników, ścieki w postaci koloidu trafiają do reaktorów biologicznych (drugi etap – oczyszczanie biologiczne) w których dzięki napowietrzaniu – natlenianiu ścieków, żyją i intensywnie rozmnażają się mikroorganizmy  (wrotki, bakterie, pierwotniaki takie jak orzeski, eugleny) pozyskujące energię z zanieczyszczeń. Koloid przepływając przez komory defosfatacji, nitryfikacji, denitryfikacji finalnie daje produkt w postaci optycznie czystej wody, która zasila nurt przepływającej obok Krzeszówki.

Urządzenia koordynujące i kontrolujące prace oczyszczalni znajdują się w dyspozytorni, aparatura sterowana automatycznie utrzymuje prawidłowe parametry na terenie obiektu.

Na końcu odwiedziliśmy znajdujące się na terenie oczyszczalni laboratorium w którym Pani Laborantka kontroluje na bieżąco skład wody w Krzeszówce z ujęcia przed i za wylotem z oczyszczalni ścieków. Bada stan osadu czynnego ilość biogenów. Laboratorium oznacza także podstawowe paramenty wody wodociągowej, takie jak zawartość azotu, fosforu twardość wody. Bada się również stan mikrobiologiczny wód. Uczniowie IB mieli również możliwość zobaczyć pokaz kilku metod stosowanych w laboratoryjnym badaniu wody, obserwowali pod mikroskopem żywe poruszające się mikroorganizmy, którym zawdzięcza się oczyszczanie ścieków.