plan lekcji

Plan lekcji obowiązujący od 2021-09-06 Uwaga: przypisanie sal lekcyjnych obowiązuje w dniu 2021-09-06. Pozostałe sale zostana ustalone w terminie późniejszym.

Login i hasło do planu dostępne w szkole

Uwaga! nastąpiły zmiany w planie