Początek wakacji na polu golfowym w Paczółtowicach.

W pierwszym tygodniu wakacji młodzież z naszego Liceum oraz kilka osób ze szkół podstawowych uczestniczyło w zajęciach z gry w golfa.

W zakres zajęć weszły umiejętności gry krótkiej – puttowanie i chiping oraz gry długiej – swing golfowy kijami iron, wedle, wood i driver.

Codziennie młodzi adepci golfa grali na treningowym polu golfowym par 18 rywalizując na 6 dołkach akademii  systemem stroke play lub  texas scramble.

1 lipca odbył się VIII Turniej Golfowy o Puchar Burmistrza Gminy Krzeszowice. W Kategorii chłopców zwyciężył Alan Szyguła /LO Krzeszowice/

W kategorii dziewcząt wygrała Julia Góralczyk Sz. Podst. Krzeszowice

Rozegrano też konkursy: Best putt i Best golfer.

Zwycięzcy zostali nagrodzenie pucharami, okolicznościowymi statuetkami  i dyplomami.

Oprócz gry i zajęć praktycznych młodzież zapoznała się z historią i etykietą tej dyscypliny, podstawami przepisów oraz nazewnictwem związanym z  tą grą w języku angielskim.

W czasie zajęć wykorzystano doświadczenie nauczycieli z programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej. Tytuł: Obce, lecz znajome - języki jako zjednoczone stany świadomości europejskiej – wizyta na polu golfowym w Irlandii w Dublinie.

Młodzież opracowała słowniki golfowe w języku angielskim, ponieważ prawie wszystkie terminy i pojęcia związane z golfem nawiązują do tego właśnie  języka.

Ich zrozumienie i poprawne   używanie   powoduje, że można  uczestniczyć w zajęciach podnosząc ciągle swoje kompetencje ruchowe i komunikacyjne. Część praktyczną  prowadził nauczyciel wf z LO  Jacek Banach/instruktor golfa/ a część teoretyczno-językową opracowała  nauczycielka matematyki Renata Góralczyk /uczestnik programu Erasmus+/.

Zajęcia zostały zorganizowane przez UKS Fairway działający przy naszym Liceum.

Turniej golfowy i Tydzień Golfowy są częścią obchodów 10 lecia istnienia UKSu, które  są realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.