Odbiór świadectw maturalnych

Szanowni Absolwenci, w dniu 30 czerwca od godziny 11.00 w sali numer 2 będą wydawane świadectwa maturalne lub zaświadczenia o wynikach egzaminu.